Privacyverklaring


Bij het gebruik van deze website geef je je persoonlijke gegevens aan ons door, in het bijzonder jouw voor- en achternaam en jouw e-mailadres. Deze gegevens worden enkel door parochies gebruikt in het kader van het beheer van de COVID-19-crisis en worden dus in geen geval aan derden doorgegeven. Wanneer je jouw persoonsgegevens doorgeeft op onze website, geef je tegelijk toestemming tot de verwerking ervan. Je kan steeds een kopie van je gegevens opvragen, ze laten corrigeren of verwijderen door contact met ons op te nemen via info@meevieren.be.


Alle persoonlijke gegevens die via het gebruik van onze website werden verzameld, zijn onderworpen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR), van toepassing sinds 25 mei 2018. Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens op onze website, kan je ons altijd contacteren via bovenvernoemd e-mailadres. Als je na contact met ons vindt dat jouw rechten niet werden gerespecteerd, kan je je wenden tot de Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens of de Gegevensbeschermingsautoriteit:


Vlaamse Toezichtcommissie
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
contact@toezichtcommissie.be
https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/klachtenprocedure


Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen